Thursday, 26 January 2017

We learn from...


http://walkinginthepolishmountains.blogspot.com/

Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć że...
 na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii


1 comment: