Saturday, 13 February 2016

It`s a great man who can laugh... Wielkim człowiekiem jest ten, kto umie się śmiać ze swoich 
niepowodzeń

No comments:

Post a Comment