Monday, 7 March 2016

A wise man will make more opportunities


„A wise man will make more opportunities than he finds”

 Mądry człowiek stworzy więcej możliwości niż znajdzie

No comments:

Post a Comment