Thursday, 13 February 2020

In the confrontation between the stream and the rock
W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość


No comments:

Post a Comment