Saturday, 27 June 2015

Ability is nothing without...Zdolność jest niczym bez możliwości

No comments:

Post a Comment