Monday, 17 August 2015

You cannot change the past...
„You cannot change the past, but every moment is an opportunity to change your future” – Nie możesz zmienić przeszłości, ale każda chwila jest możliwością aby zmienić Twoją przyszłość

No comments:

Post a Comment