Wednesday, 22 March 2017

What makes the desert... "Pus­ty­nię upiększa to, że gdzieś w so­bie kry­je studnię"


2 comments: