Saturday, 30 May 2015

Only two things are infinite...


Tylko dwie rzeczy są nieskończone – wszechświat i ludzka głupota, przy czym nie jestem pewien tego pierwszego

Thursday, 21 May 2015

Dan­ger is a beauti­ful thing...Niebez­pie­czeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świado­mie poszukuje

Friday, 15 May 2015

Success is the ability...Sukces to zdolność do przechodzenia od jednej porażki do następnej bez utraty entuzjazmu

Friday, 1 May 2015

Błędne skały

Błędne skały (Ger. Wilde Löcher) - a set of blocks of rock at a height of 853 m a. m. s. l. forming a picturesque maze (rock city), located in south-western Poland, in the Central Sudetes.