Friday, 20 February 2015

If you are going through hell...



Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się


No comments:

Post a Comment