Sunday, 15 February 2015

The greater the obstacle...Im większa jest przeszkoda, tym większa chwała stoi za nią.

No comments:

Post a Comment