Tuesday, 3 February 2015

You can have anything...


Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć.

No comments:

Post a Comment