Sunday, 19 April 2015

Time is what we want most...Czas jest tym czego chcemy najbardziej, ale wykorzystujemy najgorzej

No comments:

Post a Comment