Wednesday, 29 April 2015

A pessimist sees...
Pesymista widzi trudności w każdej możliwości, optymista widzi możliwości w każdej trudności

No comments:

Post a Comment