Thursday, 21 May 2015

Dan­ger is a beauti­ful thing...Niebez­pie­czeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świado­mie poszukuje

No comments:

Post a Comment