Friday, 15 May 2015

Success is the ability...Sukces to zdolność do przechodzenia od jednej porażki do następnej bez utraty entuzjazmu

No comments:

Post a Comment